Wystawa fotograficzna LTF
Wiadomości

O historii Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne jest ważnym stowarzyszeniem fotograficznym w Lublinie. Jego historia sięga lat 30. XX wieku, a przez lata działalności przyczyniło się do rozwoju i promocji fotografii w regionie. Stowarzyszenie, znane z skrótu LTF, zostało założone na przełomie 1936 i 1937 roku przez grupę pasjonatów fotografii. Pomysłodawcami i współzałożycielami byli członkowie związani z Towarzystwem Krajoznawczym i Kołem Miłośników Fotografii. Wśród założycieli znajdowali się zarówno artyści amatorzy, jak i profesjonaliści, którzy już przed powstaniem LTF-u brali udział w wystawach krajowych i zagranicznych.

Początki i założyciele

Początki Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego można odnaleźć w sekcji „miłośników fotografii” Towarzystwa Krajoznawczego w Lublinie oraz w Kole Miłośników Fotografii działającym przy Szkole Budownictwa. Jeden z założycieli, Edward Hartwig, był wykładowcą fotografii w Szkole Budownictwa i przyczynił się do rozwoju fotografii artystycznej w Lublinie. Inni założyciele wywodzili się z Towarzystwa Krajoznawczego i mieli doświadczenie w wystawach fotograficznych.

Działalność i atmosfera

Działalność Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego koncentrowała się na organizowaniu cotygodniowych spotkań, prelekcji i dyskusji, które stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i nauki. Spotkania te ściśle integrowały członków stowarzyszenia, tworząc przyjacielską atmosferę pełną wzajemnej życzliwości.

Podczas cotygodniowych spotkań członkowie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego mieli okazję słuchać interesujących prelekcji na temat różnych aspektów fotografii. Podczas tych wykładów profesjonaliści i pasjonaci fotografii dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirowali innych do rozwoju i poszerzania swoich umiejętności.

Jednak działalność Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego nie ograniczała się jedynie do cotygodniowych spotkań i prelekcji. Członkowie stowarzyszenia wspólnie brali udział w organizowaniu i obsyłaniu wystaw zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspólna promocja swoich prac fotograficznych przyczyniała się do rozwoju członków stowarzyszenia oraz popularyzacji fotografii w Lublinie i okolicy.

Wystawy fotograficzne

Członkowie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego brali udział w wielu wystawach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wystawy, takie jak XVII Doroczna Wystawa Fotografii Artystycznej we Lwowie oraz Wystawa Fotografiki Polskiej, przyciągały znakomitych autorów z całej Polski. LTF także organizowało własne wystawy, takie jak Lublin i Lubelszczyzna, która odbyła się w 1947 roku.

  Wystawa fotograficzna LTF

Wojna i okres powojenny

II wojna światowa przerwała rozwój Towarzystwa. Wiele osób zginęło, a wiele prac i archiwum zostało zniszczone. Po wojnie członkowie, którzy przeżyli, kontynuowali działalność i w 1947 roku zorganizowali ostatnią wystawę przedwojennego LTF-u. Jednakże, po dłuższej przerwie, Towarzystwo zostało ponownie reaktywowane w 1999 roku.

Cele działalności

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga ma główny cel: upowszechnianie fotografii, sztuki fotograficznej oraz promocję miasta Lublina. Stowarzyszenie aktywnie organizuje wystawy, konkursy fotograficzne, prelekcje i warsztaty, mające na celu wspieranie rozwoju i promocję tej sztuki. Poprzez te działania, LTF stara się stworzyć przestrzeń do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy fotografami, jak również wpływać na rozwój społeczności zainteresowanej fotografią.

Siedziba i członkowie

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne ma swoją siedzibę w Lublinie. Obecnym prezesem jest Piotr Jaruga. Wśród członków Towarzystwa wyróżniają się inicjatorzy założenia LTF-u, takie jak Zygmunt Dobkiewicz, Zygmunt Grzywacz, Edward Hartwig, oraz inni aktywni członkowie stowarzyszenia.

Członkowie honorowi

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga przyznaje tytuł członka honorowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii. Wśród członków honorowych znajdują się takie osoby jak Mieczysław Cybulski, Ewa Hartwig i Zdzisław Toczyński.

Fotografowie

W Lubelskim Towarzystwie Fotograficznym działali i nadal działają twórcy znani i utalentowani fotografowie. Ich twórczość przyczyniła się do rozwoju sztuki fotograficznej w Lublinie.

Działalność współczesna

Obecnie Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga organizuje różnorodne wydarzenia i aktywności mające na celu promocję fotografii i sztuki w regionie. Stowarzyszenie organizuje wystawy, na których prezentowane są prace zarówno członków, jak i zaproszonych artystów. To doskonała okazja do zapoznania się z różnymi stylami i technikami fotograficznymi.

W ramach działalności LTF organizowane są również konkursy, które stanowią platformę dla fotografów, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, do prezentacji swojego talentu i konfrontacji z innymi twórcami. Zwycięskie prace są prezentowane na wystawach lub publikowane w specjalnych katalogach i magazynach.

Prelekcje i spotkania to integralna część działalności Towarzystwa. Członkowie mają szansę wysłuchać wykładów i prezentacji prowadzonych przez doświadczonych fotografów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i inspiracjami. Spotkania te również stanowią świetną okazję do nawiązywania kontaktów i wymiany myśli z innymi pasjonatami fotografii.

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga odgrywa istotną rolę w promocji fotografii i sztuki w regionie. Dzięki różnorodnym wystawom, konkursom, prelekcjom, spotkaniom i warsztatom, stowarzyszenie tworzy inspirujące środowisko dla wszystkich miłośników fotografii, wspierając ich rozwój i twórczość.

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga zostało uhonorowane Złotym Medalem “Zasłużony dla Fotografii Polskiej” za swoje zasługi dla rozwoju i promocji fotografii.

Wniosek

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga, założone w latach 30. XX wieku, odgrywa kluczową rolę w promocji i rozwoju sztuki fotograficznej w Lublinie. Stowarzyszenie powstało dzięki zaangażowaniu pasjonatów fotografii z różnych środowisk, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Ich działalność koncentruje się na organizacji wystaw, konkursów, prelekcji i warsztatów, wspierając tym samym rozwój fotografii w regionie. Członkowie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego kontynuują pracę swych poprzedników, tworząc atmosferę wzajemnej życzliwości i pasji, która sprzyja współpracy i wymianie doświadczeń.

Dzięki inicjatywie LTF-u, miasto Lublin ma możliwość eksponowania dzieł utalentowanych fotografów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wielu znanych artystów fotografów, takich jak Edward Hartwig czy Mieczysław Cybulski, należało do tego prestiżowego stowarzyszenia.

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga, które zostało docenione Złotym Medalem “Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, dorobkiem swoich członków i działań staje się coraz bardziej widoczne i wpływowego na polskiej scenie fotograficznej. Dzięki determinacji i zaangażowaniu członków Towarzystwa, Lublin nadal utrzymuje się jako ważne centrum rozwoju fotografii artystycznej w Polsce.

Linki do źródeł

5/5 - (7 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.